1975

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - là công ty có cổ phần nhà nước thành lập năm 1979

1200

Bao gốm 42 đơn vị thành viên với hơn 12000 cán bộ công nhân viên chức

Đơn vị hàng đầu trang lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựngvà bất động sản,

35 triệu USD

Sản phẩm của công ty đóng góp

3

Viglacera đang là nhà đầu tư KCN lớn nhất miền Bắc và thứ e trên toàn quốc.
ĐẦU