TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP được thành lập từ năm 1974, là doanh nghiệp đứng đầu về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời Viglacera cũng được biết đến là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Hiện nay, Tổng Công ty Viglacera có 38 đơn vị thành viên với hơn 8.400 cán bộ công nhân viên.

Sản phẩm của tổng công ty đóng góp trên 30 triệu USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm, có mặt tại 40 quốc gia trên thế giới.

Viglacera hiện cũng đang là Nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu với 13 khu công nghiệp tại Việt Nam1 khu kinh tế tại Cuba.

ĐẦU