CÁC NGÀNH NGHỀ THU HÚT ĐẦU TƯ

Khu công nghiệp Sông Công II - giai đoạn 2 sẽ là khu công nghiệp với tiêu chí tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghệ hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch,... và các ngành nghề công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch của địa phương.

ĐẦU